Poštovani korisnici baze Registra onečišćavanja okoliša – ROO

Objavljena je nadograđena verzija baze ROO. U cilju realizacije što bolje učinkovitosti baze ROO pozivamo Vas poštovane korisnike kao aktivne sudionike ROO sustava, da podijelite s nama svoja zapažanja i primjedbe slanjem poruka preko nove aplikacije Industrije Helpdeska.

*Za korištenje pune funkcionalnosti ROO potrebno je koristiti minimalno slijedeće verzije Internet preglednika: Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 3.0 ili Google Chrome 4.0.

U slučaju da koristite Internet Explorer, obavezno isključite Compatibilitiy View način rada.

(Za siguran i pouzdan rad preporučamo korištenje preglednika "Mozilla Firefox" ili "Google Chrome", dok se ne implementira potpuna podrška za preglednik "Internet Explorer", o čemu ćete biti obaviješteni na ovoj stranici.)

Pristup Informacijskoj bazi Registra onečišćavanja okoliša (ROO) putem izdanog korisničkog računa (KR) odobrava se u svrhu unosa ili pretraživanja podataka. Isti je sukladno pravilima korištenja zabranjeno „posuđivati“ i ustupati drugim osobama , namjerno ili nenamjerno, bez obzira pripadaju li one kategoriji korisnika ili ne. Namjerno ustupanje ili posuđivanje znači da ste svjesno predali svoj KR nekoj osobi.

Nenamjerno ustupanje ili posuđivanje znači da je druga osoba došla u posjed Vašeg KR bez Vašega znanja i/ili odobrenja što Vas ne oslobađa odgovornosti budući ste obavezni osigurati KR od otuđenja te time zaštiti sigurnost unesenih podatka u bazu ROO. Dakle, vlasnici korisničkih računa snose odgovornost za namjerno i nenamjerno ustupanje KR.

KR se sastoji od korisničkog imena i lozinke.

Zbog sigurnosnih razloga, vezanih za zaštitu podataka unesenih u bazu ROO, preporučujemo odmah po zaprimanju KR, izmijeniti lozinku te navedeno ponoviti barem jednom godišnje i po potrebi češće putem opcije „promjena lozinke“ na glavnom izborniku unutar baze ROO. PREPORUKA! Kako biste zadovoljili minimalne sigurnosne zahtjeve sustava, uvijek imajte na umu da Vaša lozinka treba biti sastavljena od najmanje 8 znakova, od kojih su barem dva brojke i barem jedno veliko, odnosno malo slovo. NIPOŠTO nemojte koristiti razmaknicu (space) kao sastavni dio lozinke.

Također, putem opcije „provjera odobrenja“ OVDJE, obveznici dostave podataka mogu provjeriti je li KR račun odobren te ukoliko je isti zaboravljen ovim putem mogu samostalno doći do njega pri čemu je neophodno unijeti slijedeće podatke iz prijave: OIB, MBS ili MBO, MBPS ili JMBG, e-mail adresu identičnu onoj u prijavi te šifru organizacijske jedinice (OJ) ukoliko je korisničko ime vezano uz OJ.